TOPlist
14. 06. 2024
Domů / Finance a legislativa / Průvodce stanovami společenství vlastníků bytových jednotek

Průvodce stanovami společenství vlastníků bytových jednotek

Společenství vlastníků jednotek, dále jen (SVJ), vzniká ze zákona v každém domě, ve kterém je minimálně pět bytových jednotek. Podmínkou je, aby z těchto pěti bytů byly alespoň tři ve vlastnictví rozdílných majitelů. SVJ se stará o správu, provoz a opravy společných částí domu, zajišťuje pro bytové jednotky dodávky služeb, rozúčtování služeb, vyúčtování nájemného a pojištění celého domu.

SVJ je právnická osoba, která se zapisuje po jejím vzniku do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V názvu takovéto právnické osoby musí být vždy spojení „Společenství pro dům“ a číslo konkrétního domu.

Do 60 dnů od založení společnosti by mělo SVJ schválit vlastní stanovy, podle kterých se musí řídit. Pokud tak neučiní, řídí se právní poměry SVJ nařízením vlády č. 371/2004 Sb., tedy stanovami vzorovými. Členství ve SVJ vzniká automaticky, tedy i při převodu vlastnictví bytové jednotky na jiného majitele. Stanovy by měly chránit nejen společenství, ale i samostatné vlastníky bytových jednotek. Stanovy určují také práva a povinnosti, které se týkají společných nebytových prostor v domě, tj. chodeb, schodiště, kotelny, prádelny, kočárkárny, sušárny, střechy, atd.

Vzorové stanovy společenství bytových jednotek

Vzorové stanovy SVJ obsahují pět rozdílných částí. Některé části je možno měnit dle vlastního uvážení, jiné části se však měnit ani vyjmout ze vzorových stanov nemohou.

Co nesmí ve vzorových stanovách SVJ chybět?

  • Všeobecná ustanovení společenství
  • Předmět činnosti společenství
  • Orgány společenství
  • Členství ve společenství
  • Hospodaření společenství

Všeobecná ustanovení SVJ

V první části stanov je nutno v základním ustanovení určit, na základě čeho SVJ vzniklo, kdo je členem společenství a jaká práva a povinnosti společenství má. Součástí všeobecného ustanovení stanov jsou navíc i informace o názvu a sídle SVJ.

 Předmět činnosti společenství

Ve druhé části stanov by měly být obsaženy informace týkající se správy, provozu a údržby domu a společných nebytových prostor, postupy při sjednávání a kontrole smluv, vybírání financí, či postupy spojené s rekonstrukcí společných částí domu. Kromě výše zmiňovaných informací obsahuje druhá část stanov také smluvní ujednání se správcem domu, tj. jeho práva a povinnosti vůči společenství.

Orgány společenství

Ve třetí části vzorových stanov naleznete informace o orgánech SVJ. Jsou zde uvedeny nejen definice orgánů společenství (Shromáždění, Výbor společenství, Kontrolní komise), ale i informace o tom, kdo může být členem těchto orgánů, jejich práva a povinnosti, délka funkčního období, způsob volení členů do orgánů SVJ, atd.

Členství ve společenství

Ve čtvrté části vzorových stanov je uvedeno, kdo se stane členem společenství, jaká práva a povinnosti člen společenství má. Kromě informací o vzniku členství ve SVJ jsou zde uvedeny i informace o zániku členství.

Hospodaření společenství

Pátá část vzorových stanov SVJ se zaměřuje na způsob hospodaření společenství s finančními prostředky na správu domu a pozemků a způsobu vyúčtování záloh za služby.

Vzorové stanovy SVJ ke stažení zde

1 komentář

  1. Iveta Birnbaumová

    Dobrý den,vzorové stanovy mi pomohly,ale potřebovala bych vědět jaké jsou změny od roku 2016 a na co si dát při sestavování nových stanov pozor.Předem děkuji za Vaši odpověď.S pozdravem Birnbaumová,SVBJ NOvý Bor

Komentovat

Váš email nebude zveřejněn. Vyžadované pole jsou označené *

*

Scroll To Top