TOPlist
20. 05. 2024
Domů / Inspirace a trendy / Jak řešit podílové spoluvlastnictví k nemovitosti?

Jak řešit podílové spoluvlastnictví k nemovitosti?

Nemovitosti, ať už jde o pozemky nebo stavby, mohou být buďto ve vlastnictví firem, jedinců, nebo také skupiny osob. Je-li přitom nemovitost ve výlučném vlastnictví, majitel s ní může nakládat dle libosti. Stačí ale jen drobné podílové spoluvlastnictví další osoby, a jakékoliv nakládání s nemovitostí může být zkomplikováno. Pak mnohdy nastává čas na vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. Jak se ale takové vypořádání dá provést?

Co je vlastně podílové spoluvlastnictví?

Podílové spoluvlastnictví u nemovitostí označuje stav, kdy jednu nemovitost vlastní více osob najednou. Míra, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci (tedy jednoduše řečeno – jak velký kus nemovitosti ve skutečnosti vlastní), je přitom vyjádřena zlomkem – nejčastěji 1/2, ale také 1/4, 2/3 a jiné. Bez ohledu na míru podílu jsou přitom při rozhodování o nakládání s nemovitostí k právním úkonům oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. O hospodaření s nemovitostí pak rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů pak může na návrh kteréhokoliv ze spoluvlastníků rozhodnout soud.

Podíl musíte nabídnout přednostně spoluvlastníkům

Pokud vám například spoluvlastnictví jedné šestnáctiny pole vzdáleného stovky kilometrů od vašeho bydliště nepřipadá nijak lákavé, a rádi byste jej prodali, pak vězte, že první, za kým budete muset s nabídkou přijít, jsou ostatní spoluvlastníci. V případě spoluvlastnictví je totiž na nemovitost vázáno předkupní právo, a pokud byste svůj podíl postoupili jiné osobě, může vás původní spoluvlastník žalovat, a následně může být soudem pak celý převod zrušen. Pokud je přitom spoluvlastníků více, a všichni spoluvlastníci se navzájem nedohodnou ohledně odkoupení, mají ze zákona právo vykoupit podíl z nabízeného podílu poměrně podle toho, jaké podíly sami vlastní. V případě že spoluvlastníci zájem o nemovitost neprojeví, můžete ji pak nabídnout třetím osobám. Jedinou výjimkou, kdy přitom spoluvlastníkům podíl nabízet nemusíte, je případ převodu podílu na osobu blízkou, a to v řadě přímé – tedy třeba na sourozence nebo manžela.

Jak vypořádat podílové spoluvlastnictví

Pokud některý ze spoluvlastníků nemá o svůj podíl na nemovitosti zájem, a další naopak o tento podíl zájem má, je možná dohoda, kdy za určitou finanční kompenzaci jeden spoluvlastník přenechá svůj podíl druhému. V případě nemovitostí zákon stanovuje, že dohoda o zrušení spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání musí být písemná, konkrétně může mít formu darovací smlouvy nebo smlouvy kupní. Do katastru nemovitostí se pak zapíše vlastnictví na základě „Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti“, kterou by měl připravovat vždy právník, tak aby měla veškeré náležitosti a odpovídala konkrétnímu případu.

Komentovat

Váš email nebude zveřejněn. Vyžadované pole jsou označené *

*

Scroll To Top