TOPlist
22. 05. 2024
Domů / Reality / Výpis z listu vlastnictví – kde a jak ho získáme?

Výpis z listu vlastnictví – kde a jak ho získáme?

Jste vlastníkem nějaké nemovitosti nebo jste účastníkem řízení, při němž dochází k prodeji nebo nákupu nemovitosti? V tom případě se zajisté setkáte s Listem vlastnictví. Co je to List vlastnictví? Jaké údaje lze z něho vyčíst? Kde a jak můžete List vlastnictví získat?

By: Tobias

By: Tobias

Co je List vlastnictví?

List vlastnictví je veřejná listina obsahující informace o stavu dané nemovitosti. Na Listu vlastnictví, nazývaném též „výpis z katastru nemovitostí“ nebo zkráceně „LV“ najdete celou řadu důležitých informací prokazující stav nemovitosti k datu jeho pořízení. List vlastnictví je rozdělen na tyto části – informace o vlastníkovi (spoluvlastnících) nemovitosti s uvedením výše jejich podílu, informace o dané nemovitosti, jako je číslo parcely, výměra, číslo budovy, druh pozemku či způsob využívání pozemku. Další část Listu vlastnictví informuje o věcných břemenech, předkupních či zástavních právech, které se k nemovitosti vztahují. Z této veřejné listiny je možno zjistit také, zda se k dané nemovitosti nevztahují nějaké soudní spory či jiné právní vztahy, nabývací tituly k nemovitosti a podobně.

Kde je možno List vlastnictví získat?

List vlastnictví bylo možné získat dříve jen na příslušném katastrálním úřadě. V současné době se možnosti získání výpisu z katastru nemovitostí značně rozšířily. List vlastnictví můžete pořídit jednak na jakémkoliv katastrálním úřadu, bez ohledu na to, kam příslušná nemovitost územně spadá, ale i na obecních úřadech s rozšířenou působností, pobočkách České pošty, v Hospodářské komoře nebo u notářů. Nově máte možnost nahlížet do katastru nemovitostí také online na webových stránkách Katastr.net. Prostřednictvím tohoto online přístupu si můžete zjistit jen základní informace o Listu vlastnictví. K prohlížení detailů Listů vlastnictví či katastrálních map už budete potřebovat registraci do tzv. dálkového přístupu. V takovém případě již nelze do katastru nemovitostí nahlížet zdarma, nýbrž za poplatek.

Kolik stojí List vlastnictví?

Ceny za vystavení Listu vlastnictví se liší dle místa, na kterém si necháte výpis udělat a samozřejmě dle jeho rozsahu (úplný výpis, částečný výpis). Za výpis z katastru nemovitostí získaný na katastrálním pracovišti při osobní návštěvě zaplatíte kolkem v hodnotě 100 Kč. Obecní úřady vybírají za vystavení ověřeného Listu vlastnictví 50 Kč za každou započatou stránku. Hospodářská komora si účtuje 70 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další. Na České poště zaplatíte 110 Kč za první stránku, 25 Kč za každou další stránku. A kolik stojí vydání ověřeného Listu vlastnictví u notářů? U notářů zaplatíte za výpis LV od 150 do 178,50 Kč. Záleží na tom, zda je notář plátcem DPH či nikoliv.

Jaké údaje musím při žádosti o List vlastnictví znát?

Výpis z katastru nemovitostí je poskytován komukoliv na vyžádání. Stačí, když bude dotyčný znát katastrální území, v němž se daná nemovitost nachází a identifikaci pozemku nebo budovy, kterou potřebuje v katastru dohledat.  Musíte tedy znát například parcelní číslo pozemku, popisné nebo evidenční číslo budovy nebo datum narození fyzické osoby, či IČ právnické osoby, jenž je vlastníkem dané nemovitosti.

1 komentář

  1. Zadam o noví list vlastnika

    Jelikost jsem můj stratili jedna se o dum po mojim otce dedictvi jeto dum mali ve volica cp120okr Humenne můj otce se menovali Bela demeter

Komentovat

Váš email nebude zveřejněn. Vyžadované pole jsou označené *

*

Scroll To Top