TOPlist
29. 11. 2023
Domů / Zajímavosti / Oprava a sanace betonu

Oprava a sanace betonu

Došlo nějakým způsobem k poškození betonového schodiště u vašeho domu? Je betonová zídka podél vaší chalupy poničená, plná prasklin a vypadá, že každou chvíli spadne? Pak je vhodný čas na provedení sanace betonové konstrukce daného stavebního objektu, která ho navrátí do původního nebo ještě lepšího stavu.

1159-1409016328_vPříčiny poruch betonu

Pokud je beton správně proveden a má správné podmínky pro tuhnutí, tvrdnutí a zrání, je v podstatě skoro věčný. Ale i přesto může dojít k jeho porušení. Jestliže je beton vystaven chemii či nepříznivým podmínkám, dochází k jeho pomalé, ale nevratné destrukci, kterou je třeba včas podchytit.

K porušení betonu a betonových konstrukcí dochází z mnoha důvodů. Mezi nejčastější příčiny poškození betonu patří zejména dlouhodobý vliv povětrnostních podmínek, kolísání teplot, srážková voda nebo vliv CO2.

Mezi další příčiny, které mají na svědomí poruchy betonu, patří:

  • mechanické namáhání betonu
  • působení chemických agresivních látek, obzvláště soli
  • zamrznutí vody ve spárách a trhlinách
  • nevhodně zvolený druh betonu

1164-1409433659_vJak poznáme poškozený beton či betonovou konstrukci?

Betonová konstrukce vykazuje na první pohled známky poškození. Její povrch se drolí a praská, odlupují se celé šupiny a mohou se objevit i praskliny většího rozsahu. Na povrchu betonu jsou nevzhledné fleky, jeho barva již dávno není jednotná a v nejhorších případech se betonová konstrukce zcela rozpadá.

Oprava betonové konstrukce a odstranění příčin poškození

Jestliže betonová konstrukce vykazuje zjevné poškození, jako jsou trhliny nebo praskliny většího rozsahu, je nutné provést sondáž betonu. Při zjištění defektů v betonové konstrukci, je potřeba beton důkladně očistit a tím ho připravit na opravu a sanaci. Pouze opravdu důkladně očištěný beton je připraven na sanaci.

Očištění provedeme pomocí elektrického kladiva se sekáčem. Tím se postupně odsekají šupiny nesoudržného betonu, dokud se nenarazí na “zdravý” beton. Poté provedeme pomocí nástavce “pemrlice” úpravu povrchu až do jednotného vzhledu a hrubosti. Pokud se při práci odhalí ocelová výztuž, musíme ji očistit od rzi a zbytků betonu.

Odhalenou výztuž natřeme pryskyřičným nátěrem a poté očistíme celou konstrukci prudkým proudem vody, provedeme adhezní nátěr a poté přijde na řadu samotná sanace betonu. Povrch konstrukce je dobré nechat vyschnout, zbylé nečistoty odstranit a poté nanést sanační vrstvu.

Nanesení sanační hmoty

Před samotnou sanací betonové konstrukce je potřeba zvolit správný typ sanační hmoty odpovídající potřebné síle vrstvy – pro slabé vrstvy do 4 mm se používají sanační stěrky, pro silnější vrstvy se používají sanační malty.

Sanační hmotu lze nanášet ručně (vtlačování) i strojově (stříkání), vždy záleží na rozsahu poškození a práce. Vtlačování se používá pokud se sanační hmota nanáší na svislé betonové stěny. Je to z toho důvodu, že by se hmota těžko odlepovala od lžíce a také proto, že při tomto postupu není možné vyvinout jedinou rukou dostatečný tlak. Hmotu proto na stěnu „nehážeme,“ ale vtlačujeme pomocí zednické lžíce či kovového hladítka. Další zarovnání povrchů se již provádí tradičním zednickým postupem.

Konečná úprava povrchu

Po vytvrdnutí sanační vrstvy může následovat hydroizolační vrstva. Ta může být sama o sobě vrstvou finální, ale nemusí. Pokud nebudete hydroizolační vrstvu nanášet, je dobré povrch sanační vrstvy natřít barvou. obzvláště pokud jde o beton pohledový a nebo je betonová konstrukce vystavena vlivům klimatu.

 

Komentovat

Váš email nebude zveřejněn. Vyžadované pole jsou označené *

*

Scroll To Top